CloudUnion香港HE+HKIX测评|解锁奈飞动画疯

VPS测评 admin 2年前 (2022-01-11) 2788次浏览 0个评论

介绍

CloudUnion,国人商家,成立于2020年秋,主要提供香港HKT NAT、香港HE、达拉斯等KVM VPS。今天来看看他家香港HE+HKIX KVM VPS。

接入了HE+HKIX,共享G口,但是貌似回程只有9929走hkix,cn2绕新加披,其他全部走he,但是奇葩的是部分广移是走hkix的,能拉动……

流媒体方面解锁台湾奈飞、迪斯尼、tiktok,油管送中,另外还解锁动画疯,解锁还行。

优惠码:5785NFZXUB,全场8折循环优惠(季付以上可用)
优惠码:PRC536UW2G,全场88折循环优惠(月付以上可用)

香港HKIX-512
vCPU:1
内存:512 MB
硬盘:10 GB NVME SSD
流量:1 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
20元/月
购买链接

油管实测

本地南方移动直连

imagef9f7cc9a82084b69.png

使用120.197段广移中转后:

image0d75ff47f32a3479.png

测评结果

superbench

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://vpsxb.net/448
 Mode : Standard  Version : 1.3.2
 Usage : bash <(wget --no-check-certificate -O- https://down.vpsxb.net/superbench.sh)
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
 CPU Cores      : 1 Cores 2799.998 MHz x86_64
 CPU Cache      : 25600 KB 
 CPU Flags      : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled 
 OS          : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel        : 5.10.0-8-amd64
 Total Space     : 1.6 GB / 9.3 GB 
 Total RAM      : 57 MB / 473 MB (182 MB Buff)
 Total SWAP      : 22 MB / 511 MB
 Uptime        : 0 days 0 hour 25 min
 Load Average     : 0.16, 0.16, 0.17
 TCP CC        : bbr
----------------------------------------------------------------------
Streaming Media Unlock:

 Netflix       : Yes (Region: TW)

 YouTube Premium   : No (Region: CN) 

 YouTube CDN     : Hong Kong

 BiliBili China Only : Yes (Region: Hongkong/Macau/Taiwan)
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )  : 116 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 67.8 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 67.3 MB/s
 Average I/O Speed  : 83.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------

三网测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  841.20 Mbit/s   266.67 Mbit/s    1.49 ms   
 Shanghai   CT 32.74 Mbit/s   21.63 Mbit/s    287.25 ms  
 Nanjing 5G  CT 230.32 Mbit/s   226.87 Mbit/s    287.20 ms  
 TianJin 5G  CT 51.40 Mbit/s   19.33 Mbit/s    300.01 ms  
 Shanghai 5G CU 224.12 Mbit/s   3.53 Mbit/s     328.73 ms  
 Guangzhou 5G CU 265.59 Mbit/s   35.73 Mbit/s    300.86 ms  
 Nanjing   CU FAILED Mbit/s   5.09 Mbit/s     321.93 ms  
 Shanghai 5G CM 328.77 Mbit/s   28.58 Mbit/s    192.41 ms  
 Harbin    CM 299.91 Mbit/s   14.50 Mbit/s    206.99 ms  
 Yinchuan   CM 310.78 Mbit/s   293.47 Mbit/s    206.60 ms  
 Nanjing 5G  CM 179.81 Mbit/s   9.34 Mbit/s     197.36 ms  
 Suzhou 5G  CM 84.22 Mbit/s   197.80 Mbit/s    197.43 ms  
 Beijing   BN 176.90 Mbit/s   21.17 Mbit/s    334.24 ms  
----------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Hong Kong  CN 800.31 Mbit/s   242.41 Mbit/s    2.36 ms   
 Macau    CN 764.57 Mbit/s   102.63 Mbit/s    6.20 ms   
 Taiwan    CN 614.59 Mbit/s   4.63 Mbit/s     57.19 ms  
 Singapore  SG 666.91 Mbit/s   189.99 Mbit/s    36.96 ms  
 Tokyo    JP 416.87 Mbit/s   31.73 Mbit/s    155.32 ms  
 Seoul    KR 436.49 Mbit/s   95.19 Mbit/s    169.26 ms  
 Los Angeles US 308.41 Mbit/s   6.60 Mbit/s     141.95 ms  
 London    UK 332.40 Mbit/s   2.86 Mbit/s     190.32 ms  
 Frankfurt  DE 214.86 Mbit/s   1.42 Mbit/s     286.14 ms  
 France    FR 297.27 Mbit/s   0.45 Mbit/s     188.99 ms  
----------------------------------------------------------------------

回程路由

测试路由 到 上海电信 中 ...
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.125.1 0.26 ms AS142586 中国, 香港, rectale.com
 2 172.16.80.1 51.87 ms * 局域网
 3 *
 4 172.16.10.165 41.66 ms * 局域网
 5 v131.core1.hkg1.he.net (65.49.108.129) 12.71 ms AS6939 中国, 香港, he.net
 6 port-channel1.core2.hkg1.he.net (184.104.197.90) 2.15 ms AS6939 中国, 香港, he.net
 7 100ge0-31.core2.osa1.he.net (72.52.92.138) 39.58 ms AS6939 日本, 大阪府, 大阪, he.net
 8 port-channel1.core3.lax2.he.net (184.104.197.49) 142.59 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
 9 100ge3-2.core1.lax2.he.net (184.104.197.61) 141.60 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
10 218.30.53.225 144.56 ms AS4134 美国, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 202.97.33.125 276.72 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 61.152.25.121 281.54 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 *
16 *
17 *
18 101.95.206.10 282.91 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海CN2 中 ...
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.125.1 0.36 ms AS142586 中国, 香港, rectale.com
 2 172.16.80.1 14.79 ms * 局域网
 3 172.16.20.53 2.16 ms * 局域网
 4 172.16.10.165 2.81 ms * 局域网
 5 v131.core1.hkg1.he.net (65.49.108.129) 1.92 ms AS6939 中国, 香港, he.net
 6 100ge2-1.core1.sin1.he.net (184.105.222.102) 37.02 ms AS6939 新加坡, he.net
 7 *
 8 chinatelecomglobal-as4809.sgix (103.16.102.53) 38.83 ms * 新加坡, sgix.sg
 9 59.43.180.133 63.49 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 59.43.138.49 71.96 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 61.152.24.182 187.27 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 58.32.0.1 72.02 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

[Info] 测试路由 到 上海CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海联通 中 ...
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.125.1 0.49 ms AS142586 中国, 香港, rectale.com
 2 172.16.80.1 9.18 ms * 局域网
 3 172.16.20.53 1.67 ms * 局域网
 4 172.16.10.165 6.53 ms * 局域网
 5 v131.core1.hkg1.he.net (65.49.108.129) 1.93 ms AS6939 中国, 香港, he.net
 6 port-channel1.core2.hkg1.he.net (184.104.197.90) 2.63 ms AS6939 中国, 香港, he.net
 7 100ge0-31.core2.osa1.he.net (72.52.92.138) 39.26 ms AS6939 日本, 大阪府, 大阪, he.net
 8 port-channel1.core3.lax2.he.net (184.104.197.49) 142.27 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
 9 100ge3-2.core1.lax2.he.net (184.104.197.61) 141.96 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
10 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 147.70 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
11 219.158.98.153 297.92 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.111.221 337.51 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.113.126 337.44 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.113.105 323.17 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 139.226.227.38 331.54 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

[Info] 测试路由 到 上海联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海联通9929 中 ...
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.125.1 27.51 ms AS142586 中国, 香港, rectale.com
 2 172.16.105.2 0.41 ms * 局域网
 3 chinaunicom1-10g.hkix.net (123.255.90.243) 29.18 ms * 中国, 香港, hkix.net
 4 218.105.11.85 9.88 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 5 *
 6 *
 7 218.105.2.210 32.94 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8 *
 9 *
10 210.13.64.110 73.01 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 210.13.66.237 40.70 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 210.13.66.238 39.72 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

[Info] 测试路由 到 上海联通9929 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海移动 中 ...
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.125.1 14.24 ms AS142586 中国, 香港, rectale.com
 2 172.16.80.1 0.38 ms * 局域网
 3 *
 4 172.16.10.165 2.41 ms * 局域网
 5 *
 6 port-channel1.core2.hkg1.he.net (184.104.197.90) 2.28 ms AS6939 中国, 香港, he.net
 7 port-channel4.core2.sin1.he.net (184.104.196.229) 37.59 ms AS6939 新加坡, he.net
 8 *
 9 223.120.2.17 37.19 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 *
11 *
12 *
13 221.183.25.193 69.98 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 *
15 111.24.3.89 115.09 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 111.24.3.118 72.23 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 221.181.125.101 104.46 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 221.181.125.138 68.67 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19 211.136.112.252 110.79 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

[Info] 测试路由 到 上海移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.172.125.1 0.27 ms AS142586 中国, 香港, rectale.com
 2 172.16.105.2 0.63 ms * 局域网
 3 multidata1-10g.hkix.net (123.255.91.118) 2.57 ms * 中国, 香港, hkix.net
 4 101.4.114.181 36.57 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
 5 101.4.117.213 35.55 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

ping延迟

image.png

yabs

Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU cores : 1 @ 2799.998 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 473.1 MiB
Swap    : 512.0 MiB
Disk    : 9.3 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 98.48 MB/s  (24.6k) | 858.28 MB/s (13.4k)
Write   | 98.74 MB/s  (24.6k) | 862.80 MB/s (13.4k)
Total   | 197.23 MB/s (49.3k) | 1.72 GB/s  (26.8k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 1.22 GB/s   (2.3k) | 1.26 GB/s   (1.2k)
Write   | 1.28 GB/s   (2.5k) | 1.34 GB/s   (1.3k)
Total   | 2.50 GB/s   (4.8k) | 2.60 GB/s   (2.5k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   
        |              |         |        
Clouvider    | London, UK (10G)     | 482 Mbits/sec  | 45.4 Mbits/sec 
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 543 Mbits/sec  | 31.3 Mbits/sec 
WorldStream   | The Netherlands (10G)   | busy      | busy      
WebHorizon   | Singapore (400M)     | 190 Mbits/sec  | 28.0 Mbits/sec 
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 551 Mbits/sec  | 4.73 Mbits/sec 
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 12.9 Mbits/sec | 19.1 Mbits/sec 
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 582 Mbits/sec  | 3.48 Mbits/sec 
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G)    | busy      | 23.8 Mbits/sec 

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 590              
Multi Core   | 579              
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12109292

lemonbench

==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2022-01-11 07:24:49
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:         803 Scores

==========================================================================================

流媒体解锁测试

--------------------------------
 ** 您的网络为: Mineserver 


============[ Multination ]============
 Dazn:                 Yes (Region: HK)
 HotStar:                No
 Disney+:                Yes (Region: TW)
 Netflix:                Yes (Region: TW)
 YouTube Premium:            No (Region: CN) 
 Amazon Prime Video:          Yes (Region: TW)
 TVBAnywhere+:             No
 Tiktok Region:             TW
 iQyi Oversea Region:          HK
 Viu.com:                Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:              Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:         Hong Kong 
 Steam Currency:            HKD
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
 KKTV:                 No
 LiTV:                 No
 MyVideo:                Yes
 4GTV.TV:                Yes
 LineTV.TW:               No
 Hami Video:              No
 CatchPlay+:              No
 HBO GO Asia:              Yes (Region: HK)
 Bahamut Anime:             Yes
 Eleven Sports TW:           No
 Bilibili Taiwan Only:         No
=======================================

小结

建议作为落地或解锁机,有广移可以试着拉一下,部分段的广移能拉动,或者cf众生平等。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:CloudUnion香港HE+HKIX测评|解锁奈飞动画疯
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址