V_PS|荷兰阿姆斯特丹Nano KVM VPS测评|1g1c15g|[email protected]|年付9.95欧

VPS测评 admin 4周前 (02-28) 136次浏览 0个评论

介绍

V.PS是 xTOM 旗下站点,提供基于 KVM 虚拟架构的 vps 产品,数据中心包括中国、美国、日本、德国、英国、法国等国家的10个地区机房。目前上线了mini kvm vps系列。之前我们测评了他家几个地区小鸡:

 1. V.PS|圣何塞vps测评|电信GIA|联通9929|移动CMI|解锁奈飞|[email protected]
 2. v.ps日本东京Mini Pro测评|年付33.96欧元|软银线路|1C/1G/15G SSD/[email protected]
 3. v.ps香港cmi线路vps测评|500M带宽|年付39.95欧元/2年付69.96欧
 4. v.ps澳大利亚悉尼9929线路vps测评|解锁奈飞|8折优惠码

本次测评的是荷兰阿姆斯特丹Nano KVM VPS,普通 BGP 线路,非优化线路。

概况:

Nano 配置

– 1GB RAM
– 1x vCPU
– 15GB SSD space
– 1TB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 1x IPv6
– KVM/Proxmox
– €9.95/year

购买链接

Nano Pro 配置

– 2GB RAM
– 1x vCPU
– 30GB SSD space
– 2TB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 1x IPv6
– KVM/Proxmox
– €19.95/year

购买链接

YABS 跑分 (Nano Pro) https://your.ls/xxago12

同时我们针对 Storage KVM VPS 推出了月付免 10 欧元安装费的优惠

Storage KVM VPS Small 配置

– 2GB RAM
– 1x vCPU
– 500GB HDD space
– 5TB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 1x IPv6
– KVM/Proxmox
– €5.95/month

购买链接 
月付免 10 欧安装费优惠码 2ZH9LQOUSQN91 (有效期截至 2023 年 3 月 1 日,一个用户最多使用 2 次)

YABS 跑分 (X-Large) https://your.ls/z03mivj

测试IP Looking glass

网络测试

Test IPv4: 45.130.21.21
Test IPv6: 2a07:d884::10a1
Test file: https://nano-ams.lg.v.ps/100MB.test
Looking glass: https://nano-ams.lg.v.ps/
Speedtest: https://nano-ams.speedtest.v.ps/

系统&流媒体

----------------------------------------------------------------------------------
 CPU Model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz
 CPU Cores      : 1 Cores 1999.998 MHz x86_64
 CPU Cache      : 16384 KB 
 CPU Flags      : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled 
 OS          : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel        : 5.10.0-21-cloud-amd64
 Total Space     : 1.5 GB / 15.0 GB 
 Total RAM      : 76 MB / 978 MB (571 MB Buff)
 Total SWAP      : 0 MB / 255 MB
 Uptime        : 2 days 23 hour 10 min
 Load Average     : 0.19, 0.08, 0.03
 TCP CC        : bbr + fq
 Organization     : AS43357 Owl Limited
 Location       : Amsterdam / NL
 Region        : North Holland
----------------------------------------------------------------------------------
 Stream Media Unlock :
 Netflix       : Originals Only
 YouTube Premium   : Yes (Region: NL)
 YouTube CDN     : Amsterdam
 BiliBili China    : No
 TikTok        : Yes (Region: DE)
 iQIYI International : Yes (Region: INTL)
 ChatGPT       : Yes (Region: NL)
----------------------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )  : 171 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 208 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 202 MB/s
 Average I/O Speed  : 193.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------------------
** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Owl Limited (45.130.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                 No
 HotStar:                No
 Disney+:                Yes (Region: NL)
 Netflix:                Originals Only
 YouTube Premium:            Yes (Region: NL)
 Amazon Prime Video:          Yes (Region: NL)
 TVBAnywhere+:             Yes
 iQyi Oversea Region:          INTL
 Viu.com:                No
 YouTube CDN:              Amsterdam 
 Netflix Preferred CDN:         Amsterdam 
 Spotify Registration:         No
 Steam Currency:            EUR
=======================================


 ** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Owl Limited (2a07:d884::*:*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                 Failed (Network Connection)
 HotStar:                No
 Disney+:                Yes (Region: HR)
 Netflix:                Originals Only
 YouTube Premium:            No (Region: CN) 
 Amazon Prime Video:          Unsupported
 TVBAnywhere+:             Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:          Failed
 Viu.com:                Failed
 YouTube CDN:              Amsterdam 
 Netflix Preferred CDN:         Amsterdam 
 Spotify Registration:         No
 Steam Currency:            Failed (Network Connection)
=======================================

延迟

国内延迟

国际延迟丢包

测速

三网测速

----------------------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency             
 Speedtest.net  1031.79 Mbit/s  942.06 Mbit/s    0.92 ms             
 Shanghai   CT 222.94 Mbit/s   367.62 Mbit/s    237.39 ms            
 Guangzhou 5G CT 34.82 Mbit/s   64.46 Mbit/s    269.99 ms            
 Nanjing 5G  CT 355.05 Mbit/s   833.50 Mbit/s    256.01 ms            
 TianJin 5G  CT 639.18 Mbit/s   266.19 Mbit/s    225.38 ms            
 Shanghai 5G CU 711.32 Mbit/s   922.67 Mbit/s    180.66 ms            
 Wu Xi    CU 766.09 Mbit/s   833.18 Mbit/s    202.30 ms            
 Yinchuan   CM FAILED Mbit/s   358.01 Mbit/s    364.63 ms            
 Beijing   CM 563.21 Mbit/s   469.13 Mbit/s    246.08 ms            
 Chengdu   CM 682.10 Mbit/s   472.18 Mbit/s    261.51 ms            
----------------------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency             
 Hong Kong  CN 389.64 Mbit/s   958.21 Mbit/s    229.77 ms            
 Macau    CN 606.68 Mbit/s   966.05 Mbit/s    256.89 ms            
 Taiwan    CN 564.42 Mbit/s   932.45 Mbit/s    291.37 ms            
 Singapore  SG 579.10 Mbit/s   948.65 Mbit/s    157.20 ms            
 Tokyo    JP 631.02 Mbit/s   520.05 Mbit/s    255.55 ms            
 Los Angeles US 654.49 Mbit/s   956.98 Mbit/s    134.92 ms            
 France    FR 830.01 Mbit/s   872.32 Mbit/s    13.36 ms            
----------------------------------------------------------------------------------

路由

回程路由

Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1 45.130.20.1 1.16 ms AS43357 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 2 91.200.241.196 7.80 ms * 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3 *
 4 62.115.116.124 1.38 ms AS1299 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, telia.com
 5 213.155.136.98 8.66 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
 6 62.115.122.189 7.76 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
 7 62.115.14.114 9.43 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
11 61.152.24.89 237.14 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 101.95.40.106 229.94 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 45.130.20.1 1.00 ms AS43357 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 2 91.200.241.196 0.83 ms * 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3 *
 4 62.115.117.114 1.69 ms AS1299 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, telia.com
 5 213.155.136.98 8.70 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
 6 62.115.122.189 7.54 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
 7 80.239.193.226 7.71 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
 8 59.43.250.1 255.83 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9 *
10 59.43.130.213 262.00 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 101.95.88.174 266.80 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
 1 45.130.20.1 34.25 ms AS43357 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 2 91.200.241.196 0.65 ms * 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3 *
 4 62.115.116.124 16.81 ms AS1299 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, telia.com
 5 62.115.120.241 9.58 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
 6 62.115.124.117 8.09 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
 7 *
 8 *
 9 219.158.103.25 205.38 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.3.13 166.88 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.6.233 168.91 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1 45.130.20.1 1.03 ms AS43357 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 2 91.200.241.196 0.83 ms * 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3 *
 4 62.115.117.114 1.75 ms AS1299 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, telia.com
 5 62.115.120.227 1.61 ms AS1299 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, telia.com
 6 *
 7 130.117.0.142 8.17 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
 8 154.54.56.190 10.50 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
 9 130.117.0.30 8.08 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
10 154.25.14.78 8.47 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
11 149.11.84.106 136.88 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
12 210.78.28.145 132.08 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 218.105.131.126 158.67 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 *
15 210.13.116.86 157.76 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16 210.13.64.109 162.83 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17 210.13.64.110 159.69 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
18 210.13.66.237 158.47 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1 45.130.20.1 0.94 ms AS43357 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 2 91.200.241.196 0.49 ms * 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3 *
 4 62.115.116.124 1.39 ms AS1299 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, telia.com
 5 213.155.136.98 8.81 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
 6 62.115.143.27 7.79 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
 7 62.115.12.242 11.89 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
 8 223.120.15.22 498.52 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9 221.183.89.170 486.35 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.69 482.62 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.46 530.84 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动


Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
 1 45.130.20.1 25.51 ms AS43357 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 2 91.200.241.196 2.70 ms * 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
 3 *
 4 62.115.117.114 1.90 ms AS1299 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, telia.com
 5 62.115.137.5 12.49 ms AS1299 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, telia.com
 6 62.115.124.55 17.98 ms AS1299 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, telia.com
 7 62.115.124.52 253.91 ms AS1299 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, telia.com
 8 62.115.124.52 207.38 ms AS1299 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, telia.com
 9 62.115.142.87 224.97 ms AS1299 中国, 香港, telia.com
10 80.239.130.173 217.38 ms AS1299 中国, 香港, telia.com

lemonbench

==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2023-02-28 16:33:21
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:         578 Scores

==========================================================================================

小结

就普通线路,价格倒还合适。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址