souplake深圳移动G口测评

VPS测评 admin 2年前 (2022-04-14) 2159次浏览 4个评论

介绍

此段落引用自:Souplake 深圳移动 VPS 评测报告

Souplake,国人商家,2022年4月开业。为了拉开市场,特地做了深圳移动VPS,G口带宽,需要实名认证。据说不久手续办完会上深港iepl,很多大机场都是他们的客户。

买国内VPS都要做实名验证,对接的是阿里的接口:

image264c16df16b69386.png

月付7折优惠码30off,季付6折优惠码40off

Souplake深圳移动云机 5x/月起
下单地址
月付7折优惠码30off 季付6折优惠码40off

大客户专用杜甫宽带销售
下单地址

1Gbps宽带享5500-1500优惠(下单联系客服索取)

大户套餐

image0cc509499e8b2b9f.png

购买链接

测评结果

superbench

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://vpsxb.net/448
 Mode : Standard  Version : 1.3.5
 Usage : bash <(wget --no-check-certificate -O- https://down.vpsxb.net/superbench/superbench.sh)
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
 CPU Cores      : 1 Cores 2394.454 MHz x86_64
 CPU Cache      : 16384 KB 
 CPU Flags      : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled 
 OS          : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel        : 5.10.0-11-cloud-amd64
 Total Space     : 1.8 GB / 20.0 GB 
 Total RAM      : 115 MB / 978 MB (324 MB Buff)
 Total SWAP      : 0 MB / 0 MB
 Uptime        : 3 days 20 hour 35 min
 Load Average     : 0.20, 0.31, 0.33
 TCP CC        : bbr
 Organization     : AS56040 China Mobile communications corporation
 Location       : Zhanjiang / CN
 Region        : Guangdong
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )  : 304 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 461 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 534 MB/s
 Average I/O Speed  : 433.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Geekbench v5 CPU Benchmark:
    Single Core  : 683 
    Multi Core  : 615
----------------------------------------------------------------------

三网测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  955.11 Mbit/s   678.84 Mbit/s    22.68 ms  
 Shanghai   CT 954.71 Mbit/s   765.25 Mbit/s    32.00 ms  
 Guangzhou 5G CT 879.36 Mbit/s   130.07 Mbit/s    7.84 ms   
 Nanjing 5G  CT 955.29 Mbit/s   837.31 Mbit/s    41.49 ms  
 TianJin 5G  CT 947.68 Mbit/s   659.35 Mbit/s    43.58 ms  
 Shanghai 5G CU 963.09 Mbit/s   918.17 Mbit/s    31.68 ms  
 Nanjing   CU 960.79 Mbit/s   102.31 Mbit/s    29.47 ms  
 Yinchuan   CM 948.50 Mbit/s   642.36 Mbit/s    46.24 ms  
 Nanjing 5G  CM 962.70 Mbit/s   837.28 Mbit/s    38.56 ms  
----------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Macau    CN 955.70 Mbit/s   273.59 Mbit/s    19.77 ms  
 Singapore  SG 945.55 Mbit/s   833.20 Mbit/s    47.68 ms  
 Seoul    KR 763.06 Mbit/s   619.23 Mbit/s    94.54 ms  
 Los Angeles US 405.88 Mbit/s   958.22 Mbit/s    268.29 ms  
 Frankfurt  DE 49.32 Mbit/s   0.15 Mbit/s     871.12 ms  
 France    FR 361.48 Mbit/s   804.14 Mbit/s    208.62 ms  
----------------------------------------------------------------------

ping.pe

image9ca03aeab2617569.png

lemonbench

LemonBench Server Test Tookit 20201005 Intl BetaVersion (C)iLemonrain. All Rights Reserved.
==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2022-04-14 19:56:07
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:         767 Scores

==========================================================================================

小结

新商家,目前带宽还是很充足的,G口跑满没问题。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:souplake深圳移动G口测评
喜欢 (1)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址
(4)个小伙伴在吐槽
 1. 登录此网站,竟然找不到客服联系方式。不敢乱下单,有问题找不到客服处理。
  wasung2022-04-15 10:53 回复
  • 我已经在用了,月付,不跑跑路 :grin:
   admin2022-04-15 17:01 回复
 2. 该文章部分内容有抄袭,原链接 https://blog.idc.moe/archives/souplake-shenzhen-vps-test.html
  Nyarime2022-04-23 08:17 回复
  • 感谢批评指正,已注明来源 :mrgreen:
   admin2022-04-28 15:52 回复