cloudsilk中国香港-大陆优化bgp(CMI三网回程)vps测评|首发

VPS测评 admin 2年前 (2022-02-19) 1837次浏览 2个评论

介绍

之前我们测评了他家的圣何塞4837线路和9929线路vps,以及德国4837以及cn2线路vps,详情如下:

1. cloudsilk圣何塞精品大陆优化BGP套餐A小鸡评测

2. cloudsilk圣何塞9929测评

3. cloudsilk德国法兰克福4837线路vps测评

4. cloudsilk德国法兰克福cn2线路vps测评

今天来看看他家新出的香港cmi线路小鸡

直达官网

imageb0fec4d20646055c.png

CloudSilk一周年上新
中国香港-大陆优化bgp(CMI三网回程)
一周年限时八折循环优惠码 cloudsilk1year
套餐A
1核心 512MB内存 10G SSD硬盘 800G流量 500Mbps带宽
59一月 132一季 360一年(折后47.2一月 105.6一季 288一年)

购买链接

油管实测

本地移动家宽

image60e60083d6bb6f74.png

测评结果

superbench

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://vpsxb.net/448
 Mode : Standard  Version : 1.3.2
 Usage : bash <(wget --no-check-certificate -O- https://down.vpsxb.net/superbench.sh)
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz
 CPU Cores      : 1 Cores 2095.150 MHz x86_64
 CPU Cache      : 40960 KB 
 CPU Flags      : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled 
 OS          : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel        : 5.10.0-9-amd64
 Total Space     : 1.8 GB / 9.4 GB 
 Total RAM      : 107 MB / 473 MB (152 MB Buff)
 Total SWAP      : 0 MB / 0 MB
 Uptime        : 0 days 0 hour 12 min
 Load Average     : 0.38, 0.25, 0.18
 TCP CC        : bbr
 ASN & ISP      : AS41378, Parsun Network Solutions PTY LTD
 Organization     : Parsun Network Solutions PTY LTD
 Location       : San Jose, United States / US
 Region        : California
----------------------------------------------------------------------
Streaming Media Unlock:

 Netflix       : Originals Only

 YouTube Premium   : Yes (Region: US)

 YouTube CDN     : Hong Kong

 BiliBili China Only : Yes (Region: Hongkong/Macau/Taiwan)
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )  : 338 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 302 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 303 MB/s
 Average I/O Speed  : 314.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------

三网测速

目前没有限速。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  3849.55 Mbit/s  5340.02 Mbit/s   2.25 ms   
 Fast.com     0.00 Mbit/s    138.9 Mbit/s    -      
 Guangzhou 5G CT 77.28 Mbit/s   0.46 Mbit/s     116.41 ms  
 Nanjing 5G  CT 306.83 Mbit/s   0.77 Mbit/s     137.26 ms  
 Shanghai 5G CU 555.81 Mbit/s   4.62 Mbit/s     179.41 ms  
 Nanjing   CU 287.57 Mbit/s   498.48 Mbit/s    107.50 ms  
 Shanghai 5G CM 1688.72 Mbit/s  3808.69 Mbit/s   40.53 ms  
 Harbin    CM 854.34 Mbit/s   3041.15 Mbit/s   63.13 ms  
 Yinchuan   CM 794.51 Mbit/s   2329.07 Mbit/s   69.00 ms  
 Nanjing 5G  CM 1307.58 Mbit/s  818.34 Mbit/s    36.97 ms  
 Suzhou 5G  CM 626.77 Mbit/s   4222.19 Mbit/s   40.38 ms  
----------------------------------------------------------------------

全球测速

----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Hong Kong  CN 4011.64 Mbit/s  3175.59 Mbit/s   1.28 ms   
 Macau    CN 2295.69 Mbit/s  5.70 Mbit/s     7.64 ms   
 Taiwan    CN 1319.82 Mbit/s  2322.94 Mbit/s   16.24 ms  
 Singapore  SG 1572.07 Mbit/s  2813.49 Mbit/s   35.54 ms  
 Tokyo    JP 586.04 Mbit/s   1832.97 Mbit/s   54.92 ms  
 Seoul    KR 851.97 Mbit/s   885.64 Mbit/s    37.67 ms  
 Los Angeles US 327.03 Mbit/s   1955.35 Mbit/s   150.91 ms  
 London    UK 256.15 Mbit/s   1803.41 Mbit/s   191.63 ms  
 France    FR 266.55 Mbit/s   742.87 Mbit/s    191.63 ms  
----------------------------------------------------------------------

老板发来消息,限速已经正常恢复500M,哈哈

image4f1b993a497d5502.png

回程路由

三网cmi回程,但是电信联通貌似延迟稍高。

Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1 37.123.*.1 0.57 ms AS41378 中国, 香港, parsun.com
 2 223.119.81.201 0.50 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 3 223.120.2.49 3.05 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 4 *
 5 *
 6 221.183.25.118 7.36 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 7 221.176.22.157 25.52 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8 111.24.4.245 8.32 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9 221.183.109.105 42.92 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.90.246 35.66 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 *
13 61.152.25.1 114.03 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 101.95.206.10 101.74 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 37.123.*.1 0.50 ms AS41378 中国, 香港, parsun.com
 2 unn-84-17-33-212.cdn77.com (84.17.33.212) 0.61 ms AS60068 中国, 香港, cdn77.com
 3 203.131.242.153 1.56 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
 4 ae-6.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.95) 8.89 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
 5 ae-2.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.121) 2.23 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
 6 xe-0-0-21-2.a01.chwahk02.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.70) 7.88 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
 7 59.43.183.81 29.74 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8 *
 9 59.43.130.213 31.79 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 61.152.24.194 110.67 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 58.32.0.1 40.13 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信


Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
 1 37.123.*.1 1.75 ms AS41378 中国, 香港, parsun.com
 2 223.119.81.201 0.41 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 3 *
 4 *
 5 221.183.55.54 9.71 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 6 221.183.25.122 7.96 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 7 221.176.18.109 8.24 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8 111.24.4.233 14.76 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9 111.24.3.25 36.32 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.94.10 43.39 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 219.158.113.197 151.20 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 139.226.227.38 159.76 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1 37.123.*.1 0.46 ms AS41378 中国, 香港, parsun.com
 2 10.10.3.0 0.66 ms * 局域网
 3 chinaunicom1-10g.hkix.net (123.255.90.243) 2.84 ms * 中国, 香港, hkix.net
 4 218.105.10.133 7.93 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 5 218.105.2.157 10.36 ms AS9929 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 6 *
 7 218.105.2.198 33.46 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8 210.13.116.86 35.55 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9 210.13.64.109 37.51 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 210.13.64.110 35.61 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 210.13.66.237 39.71 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 210.13.66.238 40.67 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通


Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1 37.123.*.1 0.35 ms AS41378 中国, 香港, parsun.com
 2 223.119.81.201 0.47 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 3 223.120.2.49 2.06 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 4 *
 5 *
 6 221.183.55.22 40.89 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动


Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
 1 37.123.*.1 0.36 ms AS41378 中国, 香港, parsun.com
 2 10.10.3.0 0.63 ms * 局域网
 3 multidata1-10g.hkix.net (123.255.91.118) 1.79 ms * 中国, 香港, hkix.net
 4 101.4.114.181 35.75 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
 5 101.4.117.213 35.15 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网

去程路由

电信联通去程绕日,移动直连。

#镇江电信
8 58.217.20.25 4.91 ms AS4134 中国, 江苏, 镇江, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.29.125 6.76 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 202.97.94.10 117.23 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
13 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) 113.79 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
14 *
15 129.250.6.92 342.57 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
16 *
17 unn-138-199-1-183.cdn77.com (138.199.1.183) 335.52 ms AS60068 CDN77.COM 骨干网, cdn77.com
18 *
19 37.123.*.* 114.67 ms AS41378 中国, 香港, parsun.com
#上海联通
2 139.226.50.1 2.57 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
3 139.226.194.173 2.91 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
4 139.226.210.85 12.04 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
5 219.158.7.134 8.07 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.8.182 7.22 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.38.98 127.37 ms AS4837 日本, 东京都, 东京, chinaunicom.com, 联通
8 ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.34) 120.30 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
9 ae-0.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.22) 108.67 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
10 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 215.86 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
11 203.131.242.154 340.05 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
12 unn-138-199-1-183.cdn77.com (138.199.1.183) 332.83 ms AS60068 CDN77.COM 骨干网, cdn77.com
13 *
14 37.123.*.* 130.82 ms AS41378 中国, 香港, parsun.com
#广州移动
2 120.197.82.145 3.24 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
3 183.232.0.22 7.14 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
4 183.232.0.29 1.26 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
5 211.139.158.5 2.31 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 111.24.5.217 4.40 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 111.24.5.190 14.26 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.183.68.141 5.66 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 *
10 *
11 *
12 223.120.2.50 13.49 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13 223.119.81.202 16.60 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
14 37.123.*.* 13.05 ms AS41378 中国, 香港, parsun.com

ping延迟

image.png

iperf3

#200M上海cn2
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 20.3 MBytes 170 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 21.9 MBytes 183 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 22.4 MBytes 188 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 22.4 MBytes 188 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 22.0 MBytes 184 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 22.3 MBytes 187 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 21.8 MBytes 183 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 22.8 MBytes 192 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.03 sec 230 MBytes 193 Mbits/sec 952 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 221 MBytes 185 Mbits/sec receiver
#500M镇江电信
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 9.78 MBytes 82.0 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 16.3 MBytes 136 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 16.3 MBytes 136 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 13.9 MBytes 117 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 14.0 MBytes 117 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.12 sec 177 MBytes 147 Mbits/sec 2 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 154 MBytes 129 Mbits/sec receiver
#300M上海联通
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.99 MBytes 33.5 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 13.4 MBytes 112 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 9.46 MBytes 79.3 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 10.6 MBytes 89.2 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.7 MBytes 97.9 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.1 MBytes 93.1 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.2 MBytes 94.0 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.11 sec 125 MBytes 104 Mbits/sec 1755 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 104 MBytes 87.0 Mbits/sec receiver

#500M广移
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 46.7 MBytes 391 Mbits/sec 
[ 5] 1.00-2.00 sec 43.6 MBytes 365 Mbits/sec 
[ 5] 2.00-3.00 sec 43.1 MBytes 362 Mbits/sec 
[ 5] 3.00-4.00 sec 46.2 MBytes 387 Mbits/sec 
[ 5] 4.00-5.00 sec 47.8 MBytes 401 Mbits/sec 
[ 5] 5.00-6.00 sec 46.7 MBytes 392 Mbits/sec 
[ 5] 6.00-7.00 sec 46.7 MBytes 391 Mbits/sec 
[ 5] 7.00-8.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec 
[ 5] 8.00-9.00 sec 46.2 MBytes 387 Mbits/sec 
[ 5] 9.00-10.00 sec 43.6 MBytes 366 Mbits/sec 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.02 sec 474 MBytes 397 Mbits/sec 1197 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 457 MBytes 383 Mbits/sec receiver

yabs

Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz
CPU cores : 1 @ 2095.150 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 473.1 MiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 9.3 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 23.44 MB/s  (5.8k) | 273.70 MB/s  (4.2k)
Write   | 23.45 MB/s  (5.8k) | 275.14 MB/s  (4.2k)
Total   | 46.90 MB/s  (11.7k) | 548.84 MB/s  (8.5k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 305.45 MB/s  (596) | 341.73 MB/s  (333)
Write   | 321.68 MB/s  (628) | 364.49 MB/s  (355)
Total   | 627.13 MB/s  (1.2k) | 706.23 MB/s  (688)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   
        |              |         |        
Clouvider    | London, UK (10G)     | 113 Mbits/sec  | 92.7 Mbits/sec 
Online.net   | Paris, FR (10G)      | 115 Mbits/sec  | 98.9 Mbits/sec 
WorldStream   | The Netherlands (10G)   | busy      | 384 Kbits/sec 
WebHorizon   | Singapore (400M)     | 125 Mbits/sec  | 112 Mbits/sec 
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 111 Mbits/sec  | 17.2 Mbits/sec 
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 110 Mbits/sec  | 83.2 Mbits/sec 
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 118 Mbits/sec  | 102 Mbits/sec 
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G)    | busy      | 55.2 Mbits/sec 

Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.

lemonbench

==========================================================================================
 
 [Info] Bench Start Time: 2022-02-19 16:24:46
 [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
 

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:         756 Scores

==========================================================================================

流媒体解锁测试

--------------------------------
 ** 您的网络为: Kirino (37.123.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                 No
 HotStar:                Yes (Region: US)
 Disney+:                Yes (Region: US)
 Netflix:                Originals Only
 YouTube Premium:            Yes (Region: US)
 Amazon Prime Video:          Unsupported
 TVBAnywhere+:             Yes
 Tiktok Region:             US
 iQyi Oversea Region:          US
 Viu.com:                No
 YouTube CDN:              Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:         Hong Kong 
 Steam Currency:            USD
=======================================

小结

移动支持较好,建议移动家宽或移动中转用户使用。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:cloudsilk中国香港-大陆优化bgp(CMI三网回程)vps测评|首发
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址
(2)个小伙伴在吐槽
 1. 真的醉了,看到的太晚了,买了咸鱼的,线路一样,白白一年多花几百块
  醉了2022-03-06 20:47 回复